Naše ciele

  • iridologický výskum
  • vytvorenie novej slovenskej iridologickej terminológie
  • rozvoj a propagácia irisdiagnostiky na Slovensku
  • šírenie osvety a informovanie verejnosti o tejto metóde, vďaka ktorej si je človek schopný pomôcť k lepšiemu zdraviu
  • usporadúvanie školení, seminárov poskytujúcich informácie z oblasti iridológie a zdravia
  • zvyšovanie úrovne a zlepšovanie dobrej povesti iridológie/irisdiagnostiky
  • spolupráca s inými organizáciami, združeniami, medicínskymi centrami, liečebnými ústavmi, vedeckými odbormi s cieľom výskumu a zlepšovania kvality života, informovanosti a najmä zdravia obyvateľstva.
Naši iridológovia
Copyright © Asociácia Iridlogóv Slovenska
Created by Disweb.sk